ATF III
گیربکس اتوماتیک

این محصول یک روانساز نیمه مصنوعی (نیمه سنتزی semi synthetic ) است که از روغن های پایه گزینش شده با دقت بالا تولید شده است که میتواند با  درجه گرانروی بالا برای عمده سیستم های انتقال نیروی اتوماتیک کاربری داشته باشد .روانی بهبود یافته در دمای پایین با کاربری مطلوب را در تمامی شرایط این روغن پوشش میدهد همچنین  خاصیت ویژه ضد اصطکاک آن تعویض دنده روان و رانندگی راحت تامین می‌کند.

امتیازات
 • مقاومت بالا در مقابل حرارت 
 • کنترل مطلوب کف
 • کنترل بهینه اصطکاک
 • پذیرش بار کاری بالا 
 • مقاومت بالا در مقابل اکسیداسیون 
 • عکس العمل مناسب گرانروی روغن در برابر حرارت 
 • نقطه ریزش بسیار پایین
 • عدم تاثیر گذاری بر روی عناصر فلزی و مواد آب بندی
 • مقاومت در برابر سایش
مزایا و ویژگی ها
 • بهروری اقتصادی و بسیار خوب برای مصارف چندگانه در بسیاری از موقعیت‌های کاری
 • تسهیل بالای تعویض دنده در دماهای پایین 
 • سازگاری مضاعف در جهت کاهش اصطکاک و فرآیند تعویض دنده بهتر 
 • محو لرزش های ناشی از اصطکاک
 • ثبات مضاعف در برابر اصطکاک
SpecificationsTest methodUnitResults
Viscosity @100°CASTM D445cSt (mm2/s)6.8
Viscosity @40°CASTM D445cSt (mm2/s)32
Viscosity IndexASTM D2270cSt (mm2/s)182
Pour Point (Min)ASTM D1298cSt (mm2/s)-40
Flash Point (Max)ASTM D92-
Density @ 15°CASTM D97Kg/m3845
TBN (mg KOH/g)ASTM D2896°C
CCS @ -35°CASTM D5293°C
سطح کیفی
ATF III
GM DEXRON III H ®